Sakramenti

PRVA SVETA PRIČEST

                    

Prva sveta pričest održat će se u nedjelju, 


POTVRDA (KRIZMA)

Sveta potvrda (krizma) za krizmanike 2. razr. srednje škole

održat će se 

KRŠTENJE

                  Sakrament krštenja dao nam je Isus Krist da nas po njemu  posveti i

uključi u svoju Crkvu. Rekao je: "Idite i učinite mojim učenicima sve narode i krstite ih

u ime Oca i Sina i Duha Svetoga!" (Mt 28, 19).

 

ZAŠTO ŽELITE KRSTITI VAŠE DIJETE

 

Krštenje je temelj kršćanskoga života. Bez njega nije moguće primiti ostale sakramente. Po krštenju  smo oslobođeni od istočnog grijeha, nanovo smo rođeni kao djeca Božja te postajemo članovi Crkve katoličke - postajemo kršćani. Krst utiskuje u krštenika neizbrisiv biljeg, zato se sakrament

krštenja može primiti samo jednom u životu. Krstimo djecu koja još nisu svjesna tih velikih

duhovnih dobara koja primaju po krštenju, pouzdavajući se u roditelje (koji su svjesni kršćani)  da će oni osigurati djetetu vjersku pouku i vjerski život. S tom pretpostavkom Crkva prima djecu na krštenje. Vi kao dobri roditelji želite Vašem djetetu dati sve najbolje što možete i što će mu

u životu koristiti. Sve što je za dobro djeteta Vi mu dajete, makar ono toga nije svjesno.

Dužni ste brinuti se za njegovo tjelesno, duševno i duhovno zdravlje. Kao kršćanski vjernici znate za Isusa Krista, za njegov život i nauk, za njegovu muku, smrt, za njegovu bezgraničnu ljubav prema svima; znate za njegovu Crkvu, za smisao ljudskog života koji je usmjeren prema sretnoj vječnosti, znate za zapovijedi, poznajete sakramente kojima se posvećujemo. . .A sve to blago vjere Kristove može koristiti samo onaj koji je kršten. Vaše kršćansko majčinsko i očinsko srce ne bi željelo da Vaše dijete ostane bez tih velikih duhovnih dobara. Zato vjerujemo da krštenje svoga djeteta ne tražite zbog "pukog običaja naših starih" ili zbog ljudskog obzira, nego krštenje želite i tražite iz vlastitog uvjerenja o koristi i potrebi tog prvog sakramenta za vaše dijete.

 

ŠTO JE POTREBNO ZA KRŠTENJE VAŠEGA DJETETA

 

     - Krštenje treba najaviti oko mjesec dana prije u župnom uredu

     -  Krštenje se obavlja u župi boravka roditelja (župi kojoj pripadaju roditelji)

     -  Krštenja se slave jednom mjesečno prema terminima koji su niže

         napisani

     -  Roditelji trebaju odrediti kumove

     -  Ako kumovi nisu iz naše župe, moraju donijeti potvrdu svojeg

         vlastitog župnika (odnosno iz  župe svoga krštenja) da mogu kumovati

         na krštenju

     -  Prije krštenja djeteta, roditelji i kumovi, a može i ostala rodbina, pristupaju

        sakramentu pomirenja (ispovijedi)

     - Na krštenje je potrebno doći u točno dogovoreno vrijeme; bolje nekoliko minuta

        ranije, nego kasnije. Budući da je najčešće krštenje skupno, tim je više

        potrebna točnost.

 

TKO MOŽE BITI KUM NA KRŠTENJU

 

    a)  katolik s navršenih 16 godina života

 

    b)  treba biti kršten, pričešćen i krizman

 

    c)  mora biti crkveno vjenčan (nije dovoljno samo civilno vjenčanje) - ali

         mora također biti i krizman

 

    d)  da nije rastavljen i ponovno civilno vjenčan ili da ne živi u izvanbračnoj

          zajednici

 

    e)  da ne živi u izvanbračnoj zajednici i odbija se crkveno vjenčati (a mogao bi)

 

    f)  da provodi život u skladu s katoličkom vjerom i crkvenim naukom

 

    g)otac i majka djeteta ne mogu biti kumovi

 

Tako kaže Crkveni Zakonik i to moramo uvažiti!

 

Krsni kumovi su pred Crkvom jamstvo da će dijete biti kršćanski odgojeno. Ako roditelji ne bi

mogli tu dužnost izvršiti, onda su kumovi dužni ozbiljno i savjesno pobrinuti se za vjerski odgoj djeteta. Kumovi su pozvani primjerom i riječju poučavati svoje kumče vjerskom životu. Njihov

život mora biti uzoran vjernički život. Stoga pri odabiranju kumova neka roditelji ne gledaju

jesu li kumovi imućni i koliki će dar dati, već da za kumove odaberu uzorne vjernike.

Roditelji, a po mogućnosti i kumovi, trbaju proći u župi predkrsnu katehezu (pouku) koja se

održava prije krštenja, a o kojoj će se dogovoriti kada budu prijavljivali dijete za krštenje.

 

ŠTO JE POTREBNO PONIJETI NA KRŠTENJE?

 

Krsnu svijeću, bijelu haljinicu i rodni list djeteta!

 

 

                        TERMINI ZA KRŠTENJA  U  2017.  GODINI


           U skladu s Odlukama II. biskupijske sinode Đakovačko - osječke nadbiskupije,

donosim termine krštenja u župi sv. Antuna Padovanskog u Otoku.

 

                                       SIJEČANJ      -   nedjelja, 08.

 

                                       VELJAČA       -   nedjelja, 12.

 

                                       OŽUJAK        -   nedjelja, 19.

 

                                       TRAVANJ      -   uskrsni ponedjeljak, 17.

 

                                       SVIBANJ      -    nedjelja,  14.

 

                                       LIPANJ         -   nedjelja,   11.

 

                                       SRPANJ        -   nedjelja,   o2.

 

                                       KOLOVOZ     -   nedjelja,   13.

 

                                       RUJAN          -    nedjelja,   1o.

 

                                       LISTOPAD    -   nedjelja,   15.

 

                                       STUDENI      -   nedjelja,    12.

 

                                       PROSINAC   -   nedjelja,     10.

 

Krštenje treba u župnom uredu najaviti barem 15 dana prije planiranog krštenja, kako

 

bi se na vrijeme mogla obaviti priprema.

 

Sakrament krštenja se podjeljuje, po želji roditelja, ili za vrijeme svete mise u

10,00 sati ili nakon svete mise.