Župna zajednica

Prema popisu stanovništva 2011. godine župa broji 4.700 župljana katolika ( neslužbeni podatak).

Starosjedilačko stanovništvo su Šokci, ali ima veliki broj doseljenih Hrvata, katolika, iz Bosne

i Hercegovine, Dalmacije te manji broj iz Like i Gorskog kotara.

Kao većina župa u Hrvatskoj i Župa Otok ima negativnu demografsku sliku. Župa još nije dobila službene rezultate popisa stanovništva 2011. god., ali dobar pokazatelj je statistika župe.

 

                             STATISTIKA ŽUPE SV. ANTUNA PADOVANSKOG

 

       God.               Kršteni      Prvopričesnici    Krizmanici      Vjenčani         Umrli

 

      2012.                 54              50                      62                  28                 56       

 

      2013.                 52              57                      75                  19                 67       

    

      2014.                 52              50                      81                  24                 75       

 

      2015.                 37              47                      82                  23                 66  

      

      2016.                 43              48                      67                  28                 79

 

 

 

 

 

Svećenička zvanja iz župe:

 

Svećenik                                 God. rođenja             Mjesto i god.                          Napomena

                                                                                  ređenja

 1.  Marko Marijanović                    1913.                  Đakovo, 1939.                  Preminuo 1978.         

 2.  Ilija Raić                                   1940.                  Đakovo, 1968.

 3.  Marko Lončar                           1948.                  Otok, 1974.

 4.  Mijo Šibonjić                             1954.                  Petrovaradin,1980.

 5.  Marinko Markić                          1955.                  Đakovo, 1981.

 6.  Nedjeljko Čutura                      1958.                  Đakovo, 1984.

 7.  Marko Vuković                          1963.                  Vidovice, 1990.

 8.  Ivica Zrno                                 1981.                  Đakovo, 2006.

 9.  Drago Marković                        1987.                   Đakovo, 2012.

10. Ivica Tolla                                 1969.                  Gospić, 2012.

11. Tomislav Vlahović                     1987.                   Zadar,  2014.

12. fra Ivan Nikolić, OFM                1988.                   Zagreb 2017.

13. Nikola Kaurin                           1989.                    Đakovo 2017.Redovnice:

 

Redovnica                         God. rođenja    God. zavjeta     Družba                  Napomena

 

1. Hozana Vranjković              1934.                     1961.    Milosrdne sestre  

2. Gracijana Matozan             1936.                     1957.           Sv. Križa             

3. Anđelina Zorić                     1938.                     1965.                   "              Preminula 2014.

4. Bernarda Tadić                    1952.                     1954.                  "

5. Lucija Kopić                         1954.                     1978.                   "

6. Suzana Babić                       1956.                    1979.                   "

7. Branka Čutura                     1962.                    1984.                    "

8. Patricija Pavić                      1977.                     2006.                    "   

 


 

 

Bogoslovi:

 

  fra Dario Kaurin, Antun Nikolić

 

Đakoni:

 

 

 

Vjeroučitelji i studenti teologije:

 

Vjeroučitelji:  Tatjana Piljanović, Božana Filipović, Ljubica Martinović, s.Emanuela Kvesić, Branka Hraško,  Marijan Lončar, Martina Pandža, Andrea Matozan

 

Studenti teologije: Dubravka Marić, Ivana Škoro, Antonija Ozdanovac

 

Župni suradnici u župnom vjeronauku:

Niko Peranović,  Eddy  Martinović

 

Sakristan u župnoj crkvi: Dragomir Sabljić

 

ŽUPNICI U ŽUPI SV. ANTUNA PADOVANSKOG

Antun Knežević, župnik otočki od 1998. god.

 

Rođen je u Vinkovcima 1954. god. Osnovnu školu, gimnaziju i osnovnu glazbenu školu završio je u rodnom gradu. Nakon položene mature nastavlja, kao bogoslov đakovačke biskupije, studij filozofije i teologije na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1979. godine u Đakovu. Kao kapelan djeluje u Zemunu od 1979. – 1980; u Vrpolju od 1980. – 1981; u Osijeku – Donji grad – od 1981. – 1984. godine. Nakon toga imenovan je župnikom u Batini ( Baranja ), a nakon godinu dana i za upravitelja župe u Zmajevcu. Početkom domovinskog rata, u rujnu l991. godine napušta obje župe i kao prognanik boravi u Baji u Mađarskoj do početka 1993. godine. U veljači 1993. godine osniva Hrvatsku katoličku misiju u Budimpešti koju vodi sve do 1998. godine. Predaje vjeronauk u Hrvatskoj osnovnoj školi i gimnaziji u Budimpešti, latinski jezik u gimnaziji, a nakon godinu  dana preuzima službu rektora crkve sv. Mihaela arkanđela u Budimpešti i skrbi za vjernike Mađare. Za vrijeme boravka u Budimpešti djeluje i kao zatvorski duhovnik u mađarskim zatvorima za zatvorenike slavenskog jezičnog područja. U kolovozu 1998. god., na biskupov poziv, napušta Budimpeštu i preuzima župu Otok gdje se nalazi i sada.Godine 2011. imenovan je  dekanom  Otočkog dekanata.

Otočki župnici u 20. st.

1. Ivan Radić  1901. – 1929.
1. Ivan Radić 1901. – 1929.
2. Ivan Cvrković  1929. – 1944.
2. Ivan Cvrković 1929. – 1944.
3. Valentin Toman  1945. - 1945.
3. Valentin Toman 1945. - 1945.
4. Petar Markovac  1945. - 1951.
4. Petar Markovac 1945. - 1951.
5. dr. Đuka Marić  1951. - 1953.
5. dr. Đuka Marić 1951. - 1953.
6. Josip Šverer  1954. - 1998.
6. Josip Šverer 1954. - 1998.

Redovnice u župi

                                  God. rođenja:   God. zavjeta :     Družba:           U župi od  -    do:
Gracija Petrić                1944.                1966.          Milosrdne sestre       2004. 
Marija Petra Toman      1965.                1987.              sv. Križa                2008.    -    2013.

Emanuela Kvesić          1961.                1983.                   "                       2013.    -