Župne obavijesti

OBAVIJESTI ŽUPE OTOK ZA TJEDAN OD 20. 11. - 26. 11. 2017.

1.     BLAGDANI I SVECI U TJEDNU:

 

Utorak,                        21. - Prikazanje BD Marije

Srijeda,                       22. – Sv. Cecilija, dj. i  mč. Zaštitnica crkvene glazbe

                                             Navečer svečana sveta misa za sve naše pjevače

Četvrtak,                    23. – sv. Klement, papa

Petak,                         24. – Sv. Andrija Dung-Lac i drugovi mučenici

Subota,                      25. – Sv. Katarina Aleksandrijska,

                                            Crkveni god u Nijemcima

NEDJELJA,                 26. – SVETKOVINA KRISTA KRALJA

                                            Svršetak crkvene godine. Nakon svete mise u

                                            10 sati euharistijska pobožnost i blagoslov!

 

 

Svete mise u tjednu su: u ponedjeljak ujutro u 7,30 sati.

U ostale dane navečer u 18,00 sati.

 

 

2.     ŽUPNE AKTIVNOSTI:

 

-Župni vjeronauk za sve uzraste je prema rasporedu za 1. tjedan.

-Pjevanje za sve zborove je redovito.

-FRAMA u petak navečer, FRAMICA u subotu u 10,00 sati.

-Idući petak crkvu čisti 5. grupa.

-Župna knjižnica radi u subotu redovito prije podne.

-Ministrantski sastanak u petak iza svete mise.

-Susret zajednice „Vjera i svjetlo“ u nedjelju poslije podne u 16,30 sati.

 

3.     UPLATA SVETIH MISA;

 

U utorak, u vremenu od 9,00 – 11,30 sati bit će uplata svetih misa za prvu polovicu iduće godine. Uplata će se vršiti u vjeronaučnoj dvorani.

 

4.     KATOLIČKI TISAK:

 

Glas Koncila, Katolički tjednik, obiteljska revija KANA -kalendare za iduću godinu možete dobiti u sakristiji.