DEKANATSKO HODOČAŠĆE OTOČKOG DEKANATA MAJCI BOŽJOJ LUČIČKOJ

Pogledaj na nas, milena mati. . . !

Četvrtu godinu  zaredom vjernici Otočkog dekanata hodočaste uoči blagdana Male Gospe svetištu Majke Božje Lučičke pokraj Lipovca. Organizirana dekanatska hodočašća Majci Božjoj  Lučičkoj počela su 2014. godine na inicijativu dekana Otočkog dekanata i otočkog župnika preč. Antuna Kneževića i pokazalo se vrlo korisnim i uspješnim. Svake godine je sve više hodočasnika na ovom mjestu molitve Majci Božjoj. Ove godine sudjelovale su sve župe Dekanata.

Kako je običaj da svake godine bude domaćin druga župa, nakon Otoka, Privlake i Jankovaca, ove godine domaćinstvo je dobila Župa sv. Katarine iz Nijemaca. Misno slavlje predvodio je župnik Župe Nijemci vlč. Branimir Mađarac, a suslavili su, uz domaćeg župnika i upravitelja svetišta vlč. Ivicu Tušeka i dekana preč. Antuna Kneževića,vlč. Mato Špoljar i vlč. Mirko Rendulić. Tri svećenika su ispovijedala i za vrijeme trajanja mise.

Propovjednik je u propovijedi govorio o Marijinom bezgrešnom začeću, o Božjem planu s njom, o njezinoj vjeri i ulozi u ljudskom spasenju. Zato kaže: " Ako ne gledamo ljudski, nego božanski na događaj začeća i rođenja Blažene Djevice Marije, tek tada ćemo shvatiti suštinu njezina postojanja i značenja, tek tada možemo rasti u vjeri. Možemo lakše shvatiti što Bog daruje ljudima jer je to bilo važno i za život Djevice Marije.  Još su starozavjetni proroci naviještali da će se Spasitelj roditi od jedne Djevice. Kad to spoznamo, znat ćemo što je bio Božji naum s Djevicom Marijom. Tek tada ćemo moći tražiti njezin zagovor.

Bog je darovao sebe svakom čovjeku, a to je započelo upravo s Djevicom Marijom. Ona je važna karika u lancu našeg spasenja. Bez nje to ne ide. Ona je sačuvala djevičanstvo, čistoću. Objavljeno je: ' Tako bi se rađala svaka duša da nema ljage istočnog grijeha'. Ona je posrednica u ljudskom spasenju.

Bog nam je po Mariji darovao svoga Sina. Stoga je i događaj Marijinog rođenja značajan za ljudsko spasenje.

I kad sve ovo zna, što čovjek može reći nego 'hvala'. Bože, hvala ti! Bogu treba reći 'hvala', treba mu reći da ga volimo, moramo ga slaviti. Slaviti ga zbog njegove žrtve za čovjeka. Zaboravimo vlastitu sebičnost i okrenimo se prema drugom čovjeku.  Kad pokažemo ljubav i misu ćemo drukčije slaviti, a ne samo rutinski. Marija je iskreno slavila Boga  posvećena njegovoj volji", završio je vlč. Mađarac.

Misno slavlje animirao je Zbor mladih iz Nijemaca.

Domaći župnik vlč. Ivica Tušek zahvalio je hodočasnicima, svim svećenicima dekanata, a posebno dragom Bogu "što nam je, evo, crkva tijesna". Misno slavlje završeno je Molitvom Gospi Lučičkoj.

Nakon misnog slavlja uslijedila procesija s upaljenim svijećama oko svetišta.

M.B.Poratak na naslovnu stranicu...